Monday, 19 March 2012

kejadian manusia tanpa bapaKejadian ini  tidak asing kepada umat islam . Sejak kecil kita diceritakan tentang kelahiran Nabi Isa a.s tanpa bapa .kemudian menjadi rasul Allah s.w.t untuk membimbing bangsanya sendiri . Nabi isa a.s dikandung dalam rahim seorang gadis suci yang bernama Maryam yang dipelihara oleh Nabi Zakaria a.s


Maryam puteri kepada Imran  selalu memelihara kehormatannya . Oleh itu sangat mustahil kejadian Nabi Isa hasil daripada perbuatan zina .


"sesungguhnya perciptaan Isa disisi Allah , adalah seperti perciptaan Adam , menciptakan Adam dari tanah , kemudian Allah berfirman kepadanya : "Jadilah" (seorang manusia) maka jadilah dia "
                                                                               (Ali 'Imran :59) 

No comments:

Post a Comment