Thursday, 30 August 2012

Mengapa Islam dituduh sebagai penganas !


Mengapa islam dianggap penganas  . Adakah kerana ingin menpertahan kedaulatan negara dari kuasa barat digelar Penganas ?? meraka sebenar seorang penjuang ..menpertahankan negara meraka daripada dikuasai oleh kuasa barat ..sedangkan umat islam diluar sana hanya mendiamkan diri meraka ..dan lebih teruk turut menerima pendapat kafir ..menganggap penjuang islam seorang penganas ..

lihat lah umat islam ditindas oleh golongan bukan islam ..semua sumber ekonomi meraka seperti minyak  dan sebagainya dirampas ..meraka tidak dibenarkan keluar dari negara meraka sendiri ..

isu terbesar ialah  zionis israel yang menrampas tanah umat islam  di palestina ..mengapa meraka tidak digelar penganas ...mengapa masyarakat dunia melindungi meraka ..

no previewno previewno preview

 di palestina tanah meraka dirampas oleh zionis ..untuk menwujudkan negara israel yang merdaka .penyembelihan dan pembunuhan dilakukan  dengan kejam ..

 
Friday, 3 August 2012

jenis tanda sempadan


 TANDA SEMPADAN

6.0  Pengenalan

Sempadan sesuatu lot itu terdiri daripada tanda-tanda sempadan yang dianggap disambung oleh garis lurus bagi menentukan kedudukan setiap unit tanah dan juga keluasan yang dibendungnya.

Pemasangan tanda sempadan hendaklah dibuat dengan kemas di dalam tanah  dan bahagian atas hendaklah berada  pada ketinggian tidak melebihi lapan sentimetet di atas permukaan tanah .Pemasangan tanda sempadan  di atas permukaan lain hendaklah  dibuat  dengan jelas dan kekal .

 6.1  Penandaan Sempadan

Setiap tanda sempadan hendaklah ditanam sebelum atau semasa ukuran dijalankan dengan mengunakan tanda-tanda sempadan yang ditetapkan oleh jabatan. .Tanda sempadan hendaklah ditanan dengan kemas di dalam tanah dan bahagian atasnya
berada pada ketenggiaan yang sesuai di atas permukaan tanah . Penandaan sempadan diatas permukaan keras seperti batu atau konkrit hendaklah dibuat dengan jelas secara kekal6.2  Tanda sempadan baru

Tanda sempadan baru  hendaklah ditanam seberapa hamper yang boleh dari  kedudukan stesen terabas dan sewajarnya tidak melebihi  300 meter berdasarkan kepada  koordinat yang ditetapkan  dalam pelan pra hitungan atau dalam pelan surihan kerja luar .

6.3   Tanda sempadan baru di atas garisan asal

Jika tanda sempadan baru perlu ditanam di atas garisan lama , memadai tanda sempadan tersebut ditanam  berdasarkan kepada bering  dalam pelan  pra hitungan  atau koordinat asal  (NDCDB) .

 Had  pembezaan bering baru yang dikira dengan bering asal hendaklah tidak  melebihi  20 saat .

6.4   Jarak antara  tanda sempadan

Tanda sempadan  di atas  garisan yang lurus  hendaklah  ditanam  pada  sela  tidak  melebihi  300 meter  jika  tanda  -tanda tersebut  saling  nampak .  Jika tidak saling nampak sela tidak melebihi  200 meter . dan  Jarak minimum antara tanda  sempadan  adalah   0.1  meter  .

6.5   Jenis  - jenis tanda  sempadan

 1. Batu konkrit

Batu konkrit yang panjangnya 600 mm  dengan  garis  pusat  75 mm dan menpunyai tanda tebuk bagi titik stesen .Bagi batu konkrit  yang ditanam  oleh JUPEM  satu pengenalan bertulis “JUP” dicetak  di bahagian atas permukaan batu

Rajah 6.5.1  Batu Konkrit

Bagi batu konkrit  yang ditanam oleh Jurukur Tanah  Berlesen    permukaan atas tiada menpunyai  apa -  apa pengenalan  ,   Batu bernombor hendaklah  dibeli  daripada JUPEM Negeri  yang berkenaan 


 1. Tiang konkrit

Tiang konkrit bertetulang  yang panjangnya  1200 mm  hingga 1800 mm berbentuk selinder dengan  garis pusat  tidak  kurang  70 mm  dan  menpunyai  tanda  tebuk bagi titik  stesen 

Rajah 6.5.2  Tiang Konkrit

 1. Batu granit

Batu granit berbentuk empat segi  dengan  ukuran  80 mm lebar , 120 mm panjang dan 600 mm tinggi .Menpunyai  tanda tebuk bagi titik stesen .


Rajah 6.5.3   Batu granit

 1. Tanda atas batu

Ditandakan di atas permukaan  batu  dengan cara  menebuk  lubang sebagai  tanda stesen  dan satu pentunjuk anak  panah  dipahat  menghala ke lubang tersebut  .
Rajah 6.5.4 Tanda Atas Batu


 1. Paip besi

Paip besi

Paip besi panjangnya tidak kurang  900 mm  dengan bergaris pusat  diantara  25 mm hingga 50 mm 
Sebaik – baik disadur dengan logam yang tahan karat  dan lubang paip dibahagian  atas hendaklah ditutup  sebaik –baik dengan konkrit  yang  menpunyai tanda bagi titik  stesen

Jika keadaan   tanah  yang  berpasir  , berlumpur  dan juga  keadaan  yang  berpaya .ia dibiarkan  terkeluar  6 inci  daripada  permukaan tanah


6.      Pepaku  besi

 Paku yang  panjangnya  tidak kurang  55 mm  dan bergaris pusat 8 mm.Kepala paku hendaklah  bergaris pusat  15 mm  dan menpunyai penutup  bergarispusat 46mm serta menpunyai tanda pada titik stesen .
Rajah 6.5.6 : Pepaku Besi

6.6   Peralatan yang digunakan  untuk menanam  batu konkrit baru

1.      Total station

2.      Dua Prisma  dan kaki tiga

3.      Rantai ukur atau  pita  ukur

4.      Pancang  jajar  yang  dilekatkan  dengan  prisma

5.      Piket   kayu  dan  tukul

6.      Alat pengorek

6.7   Menanam Batu Baru atas garisan .

Terdapat dua cara menanam batu baru atas garisan  iaitu :

 1. Menanam batu baru  atas garisan secara langsung

Untuk kerja – kerja  menanam  tanda  sempadan  yang  mana kedudukan  tanda  sempadan  antara  lot bersebelahan  menpunyai nilai  bering yang sama maka  kaedah  menanam  tanda  sempadan  atas  garisan  biasanya  dipraktikan .

Cara ini  mudah  dan  cepat  dilaksanakan  .Dengan   cara  ini  alat tidak perlu dipindahkan setiap tanda  sempadan  yang  hendak  ditanam .

Jika tanda-tanda sempadan baru hendak ditanam di atas satu garisan, maka tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan berada dalam satu garisan. Jumlah jarak mestilah ditunjukkan di atas muka gambarajah apabila tanda baru ditanam di atas garisan asal. Jumlah jarak tidak perlu ditunjukkan apabila tanda baru ditanam di atas garisan baru.

Kaedah  ini  boleh  dijalankan  jika garisan  sempadan  lama  dapat dicerap  terus  dari hujung  ke  hujung  .

 1. Menanam batu baru atas garisan secara tidak langsung

Kaedah ini dijalankan jika garisan sempadan lama tidak  dapat dicerap  secara  terus  dari hujung  ke  hujung , maka ukuran terabas piket  perlu dijalankan  dari batu lama ke batu lama yang lain    dan   batu   baru ditanam dari piket secara kiraan offset .


6.8   Proses kerja

1.      Ukuran Tinjauan

Tinjauan ke atas kawasan yang hendak diukur adalah perlu untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kawasan. Hasil tinjauan ini membolehkan perancangan dibuat dan mengenalpasti keperluan mengenai pengukuran yang hendak dijalankan


2.      Pemilihan Datum

Permilihan  datum  yang baik adalah  berpandukan  kepada suatu   garisan bering  dan jarak  yang diakui betul dan mengikut syarat – syarat datum  dan  garisan ini akan  menjadi  garisan  rujukan  untuk  suatu  pengukuran  . Datum   juga  digunakan   untuk  mencari koordinat tetap  . Oleh itu  permilihan  datum  yang  betul  adalah  sangat mustahak untuk memulakan  sesuatu  kerja

Ciri – ciri datum  yang mencukupi ialah

 • Dua tanda (  batu  sempadan ) yang  bersebelahan   dibuktikan  betul dengan  cara terabas  dan  hitungan  dan  cerapan  azimut ( cerapan  matahari ) supaya betul   pada kedudukannya .

 • Tiga tanda  ( batu sempadan ) dua daripada nya  bersebelahan   , dibuktikan betul oleh pengukuran   sudut  dan  jarak atau   dengan  cara  terabas  dan  hitungan .

3.      Membuat  terabas  kelas pertama

Terabas  kawalan adalah satu garisan penyambungan sebelum memulakan sesuatu kerja selepas  pencarian datum. . Terabas  mestilah   memenuhi    syarat pengukuran  terabas  kelas pertama  .Terabas hendaklah merangkumi   keseluruhan  kawasan  pengukuran  .

4.        Hitungan

Proses ini kami lakukan di pejabat bagi menyemak samada kerja ukur terabas yang telah kami jalankan mengikut kelas ukuran yang telah ditetapkan dan mengira offset batu  sempadan yang akan ditanam dan terabas kelas pertama yang telah dibuat5.      Menanam  batu sempadan baru

o   EDM dipasang distesen yang diketahui dan prisma dipasang sebagai bacaan bering belakang. Bering belakang diset dan bukaanya adalah mengikut kepada pelan pra-hitungan yang dibekalkan
.
o   Jarak secara kasar diambil dengan menggunakan pita ukur, jarak juga boleh diambil dengan menganggarkan satu langkah bersamaan satu meter. Jarak yang diambil mestilah segaris dengan bering yang dibuka.

 • Garis dipastikan betul dengan memegang kayu dan cermin prisma dipegang diatas kayu tersebut untuk mendapatkan jarak

 • Apabila jarak yang diperolehi kurang daripada 0.100 m, maka lubang akan digali.  Anggaran kasar yang digunakan ialah satu jangkal dianggarankan 0.200m.

o   Prisma didirisiapkan dengan keadaan satu kakitiga ke belakang dan segaris dengan EDM. Dua belah lagi berada diatas. Ini adalah bagi memudahkan pelarasan jarak bagi menentukan kedudukan yang tepat, lubang yang digali adalah berpandukan kepada titik yang diperolehi.

 • Jarak akan dibaca sekali lagi dan arahan panjang pendek akan diberikan oleh juruukur. Contohnya jika jarak yang dikehendaki ialah 8.000m dan jarak yang dibaca ialah 7.900m, maka panjang 0.100m akan diarahkan.

 • Jika jarak yang dikehendaki melebihi sebanyak 0.015m, maka kekunci kakitiga dilaraskan samada naik atau turun bergantung pada arahan.


 • Manakala bagi jarak yang kurang daripada 0.015m pula pelarasan jarak hanyalah memerlukan pelarasan dengan mengerakkan tapak prisma samada kehadapan atau kebelakang bergantung pada arahan panjang pendek.

 • Arah garisan bering juga ditetapkan serentak semasa pengarasan jarak menggunakan tapak prisma  . Arah ditentukan berpandukan arahan dari juruukur samada ke kiri atau ke kanan.

 • Sebelum sesuatu jarak yang tepat dibaca, gelembung udara juga mesti dilaras semasa dua proses diatas disiapkan.

 • Jarak maksimum dan minimum yang boleh diterima semasa pengukuran ialah 0.002m .Setelah  kedudukan yang dikehendaki diperolehi, maka piket atau batu sempadan ditanam berpandukan silangan garis stadia yang dilihat melalui “optical plummet”.

6.9  Kesimpulan

Tanam batu  merupakan salah satu daripada kerja ukur hakmilik untuk menerbitkan lot yang baru iaitu  pecahan dari lot lama.  Kejituan dan ketepatan dalam pengukuran perlu dititikberatkan agar kesilapan semasa kerja-kerja pengukuran dapat dielakkan.

Sunday, 29 July 2012

penyedian pelan pra hitungan


BAB  9  PENYEDIAAN PELAN PRA HITUNGAN

9.1   Pengenalan

Pelan pra-hitungan ditakrifkan di bawah Seksyen 5, KTN, sebagai pelan pra-pengiraan ertinya suatu pelan susunan atur lot-lot yang menunjukkan sempadan-sempadan baru yang dicadangkan dan kawasan-kawasan lot-lot itu yang berasaskan atas pengiraan dari data ukur yang ada dan data releven yang lain, di mana salah tutup pengiraan linear adalah tidak kurang dari sebahagian dalam empat ribu

Penyediaan pelan pra hitungan  diperlukan untuk membolehkan pihak Jurukur Bertauliah mengambil tindakan selanjutnya  terhadap cadangan pembangunan yang telah diluluskan  oleh pihak DBKL  bagi tujuan mendapatkan
-          Kelulusan pentadbir tanah
-          Untuk kelulusan  pelan Akui  oleh Pengarah Ukur

Jenis permohonan yang memerlukan  penyediaan pelan pra hitungan
-          Permohonan untuk menyatukan tanah
-          Permohonan untuk memecah bahagian tanah
-          Permohonan untuk mengubah syarat sekatan dan ketegori tanah
-          Permohonan untuk memecah sempadan tanah


9.2 Tujuan penyediaan pelan pra hitungan

Pelan pra hitungan perlu disediakan  bagi memudah dan melancarkan lagi  perlaksanaan  kerja – kerja ukur yang berkaitan dimana :

 1. Sempadan –sempadan ukur dapat dikenalpasti  dengan lebih tepat

 1. Masalah yang mungkin timbul apabila seorang jurukur tanah menjalankan pengukuran yang belum sempurna dapat dikurangkan .
 2. Pembezaan kedudukan dan keluasan sebidang tanah  di antara yang diluluskan  dan yang diukur dapat dikurangkan
 3. Ukuran tanah  khususnya  bagi permohonan pecah sempadan  serta serah milik  dan berimilik semula tanah dalam hakmilik sementara dapat dijalankan dengan sempurna 

9.3   Format pelan pra hitungan

Pelan pra hitungan  yang disediakan  hendaklah mengandungi :
 1. Tajuk  yang tepat yang menjelaskan urusan terbabit
 2. Menunjukkan pelan lot yang terbabit  dengan urusan yang dicadangkan dengan menunjukkan
 • Dimensi  dan bering  serta luas lot asal dan luas lot yang dicadangkan .
 • Lebar simpanan jalan ,lebar simpanan sungai dan lain –lain simpanan
 • Penunjuk utara dan skala
 • Maklumat – maklumat lain yang diperlukan

 1. Ruangan maklumat tententu pada teks
 • Panduan  dan catitan peringatan
 • Catitkan nombor kadaster
 • Pengesahan permilik tanah
 • Pengesahan pihak berkuasa perancang
 • Pengesahan penghitung dan perlukis dan Jurukur Berlesen

9.4  Perkara yang perlu  diambil perhatiaan untuk membuat pelan pra hitungan

Untuk proses membuat pelan cadangan ataupun pelan pra hitungan terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

a)      Setiap cadangan pecahan lot mestilah bersesuaian dengan syarat – syarat ,samada untuk permohonan pecah sempadan atau pecah bahagian .Syarat nyata adalah tertakluk kepada pihak berkuasa tempatan di kawasan masing –maing . Pihak berkuasa tempatan ialah Pejabat tanah dan daerah ,pejabat tanah dan galian dan majlis pembandaran
b)      Simpanan jalan perlu diperuntukkan untuk setiap pecahan lot itu yang mana simpanan jalan ini selalu pada kadar 20 kaki atau 6.096 meter ,namun maih bergantung kepada pihak berkuasa negeri di kawasan masing – masing

9.5  Perkara yang perlu disemak semasa membuat pelan pra hitungan

a)      Membuat semakan samada telah berlaku pemgambilan tanah pada lot tersebut atau tidak sebagai contoh pengambilan untuk jalan raya atau saliran
b)       Membuat  semakan samada lot-lot disebelah lot yang nak dipecahkan itu sudah mempunyai jalan masuk atau sudah di pecahkan atau tidak.
c)       Membuat semakan dikawasan lot samada jika ada pihak yang berkepentingan dengan lot tanah tu atau tidak. Sebagi contoh, pada tanah tu ada laluan kabel TNB.
d)      Membuat  semakan jika terdapat apa-apa bangunan / rumah sudah didirikan di atas tanah tu.
e)      Semak samada tanah tersebut dikenakan apa-apa syarat nyata  dan jenis kergunaaan tanah tersebut.
f)       Untuk pecah bahagian, bahagian setiap penama perlu di beri perhatian kerana keluasan pecahan lot adalah bergantung kepadanya

9.6  Keluasan lot mengikut jenis pecahan

Keluasan – keluasan lot ini digunakan  sebagai rujukan  dalam proses merekabentuk dan perancangan  apabila sebuah lot hendak dipecahkan .Kebiasaan  rekebentuk lot bergantung kepada kehendak pelanggan .


Semi-D
Lebar =12.192  meter atau 40 kaki
Panjang = 21.336 meter atau 70 kaki

Banglow
Lebar =21.336 meter atau 70 kaki
Panjang =24.382 meter

Teres
Lebar = 6.096  meter atau 20 kaki
Panjang =21.336 meter atau 70 kaki

Rumah kedai
Lebar = 6.096 meter atau  20 kaki
Panjang = 21,336 meter atau 70 kaki

 9.7  Menwarnakan pelan pra hitungan

Apabila pelan yang dilukis telah siap , peringkat seterusnya adalah menwarnakan pelan . Dalam menwarnakan pelan setiap objek atau symbol hendaklah dibezakan warna supaya  setiap objek mudah dibezakan .Simbol yang biasa digunakan ialah seperti  parit , sungai , atau  saliran  , jalan , lebuhraya , kawasan lapang , lot asal , lot yang dipecahkan dan sebagainya .


Antara warna yang digunakan mengikut simbol  adalah seperti berikut

a)         sungai – biru
b)         lot asal – biru
c)         lot dipecahkan – merah
d)        kawasan lapang – hijau
e)         lebuh raya – unggu
f)         jalan – kuning

 9.8   Melipat pelan pra hitungan

Apabila peringkat mewarna sudah siap, peringkat seterusnya ialah melipat pelan. Dalam melipat pelan, ianya juga terdapat kaedah dan cara-cara melipat. Contohnya, 
setiap pelan yang berlainan saiz seperti A1,A2 dan A3 selalunya dilipat menjadi saiz A4. Tujuan melipat pelan adalah bertujuan untuk memudahkan pelan tersebut dibawa atau  mudah  untuk dimasukkan ke dalam sampul surat untuk diposkan dan pelan-pelan ini juga dihantar ke pihak bandaran untuk diluluskan sesuatu projek. Oleh yang demikian, tujuan melipat pelan adalah untuk memudahkan kerja.

GEODESI

Geodesi adalah cabang sains yang melibatkan penentuan bentuk dan saiz bumi .Geodesi ditakrifkan sebagai "sciece of the measurement and mapping of the earth 's surface .Geodesi melibatkan sepenuh penggunaan metematik , fizik dan aplikasi komputer .


bidang geodesi terbahagi kepada dua bahagian 

 1. geodesi geometri  ia merangkumi aspek penentuan saiz dan bentuk bumi . Kedudukan titik di permukaan bumi , jarak di antara titik yang diukur untuk tujuan pemetaan
 2. geodesi fizikal  ia melibatka aspek penentuan bentuk bumi menerusi pegukuran dan penggunaan data - data graviti
sejarah geodesi

 1. orang greek mengangap bumi berbentuk piring dan dikeliling oleh lautan 
 2. pythagoras (580 -500 B,M)  tanpa dibuktikan dengan pengukuran dan perhitungan  disokong oleh Aristotle  berpendapat bumi berbentuk sfera .Pendapat ini berdasarkan  bayangan bumi bila berlaku gerhana bulan dan bentuk bulan itu sendiri.
 3. plato dan archimedes telah membuat anggaran saiz bumi  sebanyak 30,000 ke 40,000 batu tanpa dibuktikan dengan pengukuran
 4. seorang ahli falsafah greek  eratosthnes cuba menentukkan saiz bumi berdasarkan pengukuran yang bersistem

andaian dan cerapan beliau lilitan bumi ialah 50 bahagian x 500 batu bersamaan 25,000 batu 
nilai lilitan yang dihitung oleh beliau adalah hampir sama dengan nilai masakini iaitu 24,901 batu 

fungsi bidang geodesi 

bidang geodesi adalah berdasarkan metematik  menpunyai kaitan yang rapat dengan bidang sains gunaan  .Konsep dan kaedah geodesi amat penting dalam pemetaan disini peranan Jurukur yang melibatkan geodesi
 
Saturday, 21 July 2012

menangani kudis buta /skabies


kudis buta atau skabies disebabkan oleh  hama gatal .Ia gemar mengorek lipatan kulit dan bertelur di dalamnya. Penyakit ini disebarkan  melalui pendedahan yang panjang dengan orang yang dijangkiti skabies atau kudis buta

bagaimana skabies boleh berlaku ?

hama atau skabies betina akan masuk ke dalam kulit dan akan meninggalkan bahan buangan  .Keadaan ini akan menyebabkan kesan sampingan seperti gatal  pada waktu malam . keluar bintik bintik merah pada badan dan kesan mengelumpas pada badan seperti celah tangan ,alat sulit ,ketiak dan sebagainya.bagaimana skabies merebak ?

skabies atau kudis buta boleh berjangkit disebabkan oleh sentuhan . ia berlaku apabila mangsa menyentuh kulit  dan pakaian penhidap skabies 

 
losyen yang digunakan untuk merawat kudis buta 

Tuesday, 26 June 2012

faedah lapar dan bahaya kenyang

petikan dari kitab ihya ulumiddin 


Rasullah bersabda "bermujahadahlah terhadap dirimu (nafsumu) dengan lapar dan haus . Sesungguhya pahala pada yang demikian "


Ibnu Abbas berkata : "nabi bersabda : "barangsiapa kenyang dan  tidur , nescaya kesatlah hatinya " .Kemudian nabi bersabda : "tiap - tiap sesuatu menpunyai zakat dan zakat tubuh ialah lapar 


Abu Sulaiman Ad-Darani berkata "Haruskah engkau lapar! kerana lapar itu kehinaan bagi nafsu dan kehalusan bagi hati .Dan lapar itu mengwarisi pengetahuan samawi


faedah lapar  1. bersihnya hati , bersinar kepintaran  dan tembusnya penglihatan mata hati 
Abu zaid al bustami berkata : "lapar itu kabut .Apabila hamba Allah lapar nescaya hati menhujani hikmah 

Nabi s.a.w bersabda : "cahaya hikmah itu lapar .Menjauhkan diri daripada Allah azza wa Jalla itu kenyang .Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu mencintai orang miskin dan mendekatnya .Janganlah kamu kenyang , lalu memadan cahaya hikmah dari hatimu! .Orang yang bermalam dalam keadaan ringan dari makanan , maka bermalamlah bidadari kelilingnya , hingga pagi hari ---hadis dari abu hurairah

     2. halus dan bersihnya hati  yang dengan itu disiapkan untuk menperoleh lazat ketekunan dan berkesan dengan zikir . beberapa banyak berzikir berlalu pada lisan serta kehadiran hati .akan tetapi hati  tidak menperoleh kelazatan  dan tiada kesan . Sehingga seakan - akan terdapat kekesatan hati yang menjadi hijab (dinding ) diantara diantara hati dan zikir 

Abu sulaiman Ad Darani berkata : " adalah ibadat yang paling manis kepada ku  , ialah apabila belakangku bertemu dengan perutku"  (maksudnya apabila lapar dan perut kosong)

   3. menolak tidur dan berkekalan berjaga malam (kurang tidur)
sesungguhya orang yang kenyang akan minum banyak .Orang yang banyak minum nescaya akan tidur banyak 


Sunday, 24 June 2012

pengertian tasawuf

bahawa engkau menyembah Allah seolah - olah engkau melihatNya , Jika engkau tidak  melihatNya sesungguhnya Allah melihat engkau 


kata  Abu Yazid al bustami ...kalau kamu melihat seorang diberi keramat hingga boleh terbang diangkasa , maka tidak usahlah kamu terpedaya denganya selagi kamu belum melihat penjalanan aamalanya dalam perkara yang disuruh dan dilarang  dan melakukan syariat kalau belum sempurna apa yang dilakukan maka apa yang diperoleh itu bukanlah keramat tetapi ia adalah istidraj


kata Al Ghazali ...tasawuf ialah menumpukan hati kepada Allah dan menhina yang lain daripadanya Tuesday, 12 June 2012

kenali mahluk asing

mahluk asing mungkin berasal dari planet atau dimensi lain.Kemungkinan kemunculan makhluk asing adalah kesempatan oleh Allah S.W.T untuk menyesatkan manusia  pada akhir zaman

spesies makhluk asing yang paling terkenal dan popular adalah grey .Makhluk ini miri wajah belalang dan bermata besar .Spesis ini adalah makhluk kelas perkerja atau ahli teknik

NOrdic

makhluk asing yang dikhabar kan paling mirip dengan manusia .Meraka dikatakan membantu Nazi semasa perang dunia II  . Kerana itu Hitler amat memuja makhluk ini.

Makhluk asing hanya propaganda USA

Mengapa makluk asing dilihat dan digambarkan  menpunyai pengetahuan dan hebat .sebenarnya ia adalah  muslihat  untuk menjenamakan makhluk ini . Di malaysia hantu dan jin dihebahkan dallam keadaan  hodoh  dan  mengerutu tetapi di barat meraka mahu menukar imej ini 

USA melakukan semua ini dengan campur tangan pihak yang tersembunyi seperti yahudi , freemason dan banyak lagi pertubuhan sulit  .Meraka cuba "upgrade "imej makhluk ini dalam keadaan dewa dan dikatakan pernah memerintah dunia suatu masa dahulu .Media utama untuk mencapai misi jahat meraka ialah dengan mengunakan media massa kini .


Monday, 11 June 2012

histeria

Pada zaman greek histeria hanya dialami oleh gadis dan janda yang hidup menderita dan berlaku kerana penindasan kaum lelaki  ke atas kaum wanita . Histeria juga berasal daripada perkataan greek  yang bermaksud rahim yang merayau - rayau 


kaum wanita lebih mudah mengalami histeria :
a) kerana sifat semulajadi perempuan adalah halus
b) wanita mudah tertekan dan menpunyai daya ketahana yang mudah tergugat apabila mengalami
    masalah .
c) perempuan diserang histeria kerana tekanan budaya iaitu penindasan dan sebagainya

masyarakat melayu merawat mangsa dengan magis iaitu kaedah rawatan yang melibatkan makhluk ghaib  seperti main peteri dan  bagis .upacara ini dilakukan untuk mendapatkan belas kasihan kuasa ghaib .

Histeria dikaitkan dengan kuasa ghaib seperti jin , hantu dan syaitan .Makhluk ghaib ini menpunyai tempat tinggal  sendiri seperti pokok,sungai dan sebagainya .Kuasa ghaib dikatakan merayau - rayau pada waktu tententu .Mahkluk ini dikatakan berterbangan dan memanggil mangsa .

jin atau makhluk halus akan menyerang otak .bahagian ini adalah pusat segala kegiatan dan kawalan manusia .Makhluk ghaib ini mampu menguasai seluruh badan mangsa , mangsa tidak akan sedar apa yang dilakukan atau tidak berupaya menguasai diri


jin yang ada pada tubuh mangsa akan melarikan diri apabila mangsa sedang diubati tetapi ia akan datang pada waktu tertentu  terutama ketika mangsa leka ,kedatangan haid dan sebagainya


kebiasaan persakit histeria akan diseru oleh makhluk ghaib  .berdiri dihadapan mangsa ,mengikut mangsa dari belakang , melambaikan tangan dan sebagainya .Mangsa histeria akan mula tidak sedakan diri dan mengalami histeria


ada mangsa histeria yang didatangi lembaga hitam dan lembaga itu menyuruh melakukan perbuatan seperti melintas dan sebagainya .


Histeria turut dikaitkan dengan tekanan jiwa .(tekanan jiwa)