Saturday, 19 March 2011

SIMBOL & TANDA LAZIM PETA

simbol berasal daripada perkataan semison dlm bahasa greek yg bermaksud tanda
ia membawa maksud satu cara kita menpelajari atau memahami tentang tanda petavmeliputi imej yg dilukis atau dibentuk sbg perantaraan kpd suatu persembahan di dalam peta

penkelasan simbol
simbol titik
menrupakan simbol yg  digunakan untuk menentukan kedudukan , indentiti , pengenalan dan sifat lain peta
biasanya digunakan dlm peta untuk mengambarkan fenomenan tempat tinggal yg mudah
     . satu titik- mengambarkan satu bandar
     satu segi tiga -mengambarkan satu stn tringulasi
     satu bulatan - mengambarkan peduduk di kawasan tersebut
simbol garisan
digunakan untuk mengambarkan butiran bersifat berterusan / ,inear samada semulajadi atau tidak
dalam kartografi simbol garisan dibezakan mengikut
a)bentuk
b)warna
c)saiz /ketebalan kertas

simbol kawasan
digunakan untuk menwakili dan mengambarkan butirann memenuhi suatu kawasan  yg boleh dikaitkan dgn skala

penketegorikan simbol
simbol kualitatif
ia adalah berkaitan dgn kualiiti dan boleh diukur  mengunakan skala ia juga menunjukana indentiti , pengenalan atau menhuraikan sifat semulajadi peta
a)simbol titik
  1. simbol bergambar
berdasarkan bentuk asal /gambar sebenar yg ditunjukan sifat objek tersebut

   2 simbol abstrak
  simbol ini dipermudahkan dlm bentuk geomenti yg dipilih
 simbol ini perlu penerangan jelas dan biasanya disertakan dengan simbol huruf untuk penerangan . ia digunakan meluas dlm peta tetemik
  3) simbol huruf
mengunakan singkatan huruf untuk menunjukan pengenalan pada sifat sifat tententu
   huruf dan kod nombor selalu digunakan oleh peta geologi untuk menerangkan kawasna sesak atau maklumat tambahan
 kod selau digunakan untuk menamakan bandaar yg terlalu byk

simbol garisan
terdiri drp simbol
simbol bergambar ia dilukis berdasarkan bentuk asli untuk menunjukan sifat semulajadi atau buatan manusia
simbol khayalan ia mengambarkan suatu yg tidak wujud di atas permukaan bumi dan bersifat khayalan  untuk membantu pembaca peta
juga digunakan iuntuk mengambarkan sempadan kawasan pentadbiran /politik

 simbol kawasan  ia untuk menunjukan apa yg dilihat bersamaan dgn kawasan tententu di atas peta . Dengan ini dpt membezakan dan memberi kedudukan berbanding keadaan sekeriling
simbol bergambar
jelas kelihatan dgn benda benda yg hendak ditunjukan yetapi jumlah nya tidak dinyatakan
simbol abstark
digunakan khas untuk menunjukan suatu benda yg hendak ditunjukan dlm peta di mana kawasan nya terhad

simbol

Monday, 24 January 2011

petaDEFINASI PETA

o   Peta adalah suatu lukisan yang mengambarkan sebidang  kawasan yang diterangkan  dalam bentuk simbol –simbol dan dibuat mengikut ukuran samada sama luas ,sama bentuk ,sama jarak atau sama arah.
o   Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Kalau Anda bertanya kapan peta mulai ada dan digunakan manusia?

o   Jawabannya adalah peta mulai ada dan digunakan manusia, sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian. Walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu dalam bentuk sketsa mengenai lokasi suatu tempatPada awal abad ke 2 (87M -150M), Claudius Ptolomaeus mengemukakan mengenai pentingnya peta. Kumpulan dari peta-peta karya Claudius Ptolomaeus dibukukan dan diberinama “Atlas Ptolomaeus”. Ilmu yang membahas mengenai peta adalah kartografi. Sedangkan orang ahli membuat peta disebut kartografer.PETA TOPOGRAFI

Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief (tinggi rendahnya)
permukaan bumi. Dalam peta topografi digunakan garis kontur (countur line) yaitu
garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian sama.

Kelebihan peta topografi:

• Untuk mengetahui ketinggian suatu tempat.
• Untuk memperkirakan tingkat kecuraman atau kemiringan lereng.

Pernahkah Anda menggunakan dan melihat peta topografi? Ciri utama peta topografi
adalah menggunakan garis kontur. Untuk lebih jelas mengenai peta topografi dan
garis kontur dapat Anda lihat pada gambar 2.1, 2.2, dan 2.3.

Beberapa ketentuan pada peta topografi:

1) Makin rapat jarak kontur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan daerah
tersebut semakin curam. Sebaliknya semakin jarang jarak antara kontur
menunjukkan daerah tersebut semakin landai.
2) Garis kontur yang diberi tanda bergerigi menunjukkan depresi (lubang/cekungan)
di puncak, misalnya puncak gunung yang berkawah.
3) Peta topografi menggunakan skala besar, antara 1 : 50.000 sampai 1 : 100.000.
Berikut ini beberapa contoh peta topografi.

Peta Khusus atau Tematik
Disebut peta khusus atau tematik karena peta tersebut hanya
menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin
ditampilkan. Dengan kata lain, yang ditampilkan berdasarkan tema tertentu.
Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan (fenomena
geosfer) tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya.
Contoh peta khusus/tertentu: peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta
penyebaran hasil pertanian, peta penyebaran hasil tambang, chart (peta jalur
penerbangan atau pelayaran).
Contoh peta tetemik


PETA BANDAR
CIRI –CIRI
Terdiri daripada maklumat  seperti jalan raya ,nama –nama jalan ,kawasan awam dan bangunan kerajaan  Sesentengah menunjukkan maklumat kawasan kegiatan ekonomi dan kediaman  ,padang permainan dan taman –taman awam Biasanya diguna untuk pentadbiran ,ekonomi dan kependudukan kebanyakkan di cetak  dalam bentuk naskah yang senang dibuka dan dilipat
Skal a biasanya ditentukkan berdasarkan saiz atau keluasan peta lentu


Peta jalan
Menunjukkan jalan-jalan dan lebuhraya sebagai maklumat penting .
Penerbitan khususnya untuk kegunaan pemandu-pemandu dan peng gunaan jalanraya.
Maklumatlain yang ditunjukkan seperti:
-jarak jauh antara sesuatu tempat.
-keadaan jalan mengikut musim.
-jambatan,jalan kereta api,benteng.
-terowong,tasik,tempat reakeasi.
-dan stesen minyak.
Skala bergantung kepada kepadatan pendududk,
-kawasan padat =1:200 000(skala besar)
-kawasan jarang =1:500 000(skala kecil)
Peta pemerintahan
Digunakan oleh pegawai pentadbiran ,politik,pendididkan,ahli geografi dan orang ramai untuk tujuan laporan,dan carta kemajuan dan sebagainya.
-maklumat-maklumat :
-butiran rupabumi= contoh:sungai,tasik,jalan raya,dan ibu negeri.
_sempadan pentadbiran = contoh:sempadan mukim,daerah,negeri dan negara.
Skala bergantubg kepada tujuan dann saiz butiran.
Contoh:skala keci=untuk tujuan laporan/rujukan.
    Peta terbitan+1:2000 000-1:5 000 000


PETA FIZIKAL
-umumnya sama seperti peta pentadbiran dari segi bentuk dan skala.
-maklumat utamanya menunjukkan aras tinggi /rendah topografi.
_digunakan untuk mengetahui konsep keseluruhan muka bumi sesuatu kawasan.
Kaedah penggambaran maklumat ketinggian;
  =lapisan warna 
=lorekan
=hansyur
=garisan,dll