Friday, 28 January 2011

Sistem Mata wang Freemasonry

Monday, 24 January 2011

petaDEFINASI PETA

o   Peta adalah suatu lukisan yang mengambarkan sebidang  kawasan yang diterangkan  dalam bentuk simbol –simbol dan dibuat mengikut ukuran samada sama luas ,sama bentuk ,sama jarak atau sama arah.
o   Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Kalau Anda bertanya kapan peta mulai ada dan digunakan manusia?

o   Jawabannya adalah peta mulai ada dan digunakan manusia, sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian. Walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu dalam bentuk sketsa mengenai lokasi suatu tempatPada awal abad ke 2 (87M -150M), Claudius Ptolomaeus mengemukakan mengenai pentingnya peta. Kumpulan dari peta-peta karya Claudius Ptolomaeus dibukukan dan diberinama “Atlas Ptolomaeus”. Ilmu yang membahas mengenai peta adalah kartografi. Sedangkan orang ahli membuat peta disebut kartografer.PETA TOPOGRAFI

Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief (tinggi rendahnya)
permukaan bumi. Dalam peta topografi digunakan garis kontur (countur line) yaitu
garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian sama.

Kelebihan peta topografi:

• Untuk mengetahui ketinggian suatu tempat.
• Untuk memperkirakan tingkat kecuraman atau kemiringan lereng.

Pernahkah Anda menggunakan dan melihat peta topografi? Ciri utama peta topografi
adalah menggunakan garis kontur. Untuk lebih jelas mengenai peta topografi dan
garis kontur dapat Anda lihat pada gambar 2.1, 2.2, dan 2.3.

Beberapa ketentuan pada peta topografi:

1) Makin rapat jarak kontur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan daerah
tersebut semakin curam. Sebaliknya semakin jarang jarak antara kontur
menunjukkan daerah tersebut semakin landai.
2) Garis kontur yang diberi tanda bergerigi menunjukkan depresi (lubang/cekungan)
di puncak, misalnya puncak gunung yang berkawah.
3) Peta topografi menggunakan skala besar, antara 1 : 50.000 sampai 1 : 100.000.
Berikut ini beberapa contoh peta topografi.

Peta Khusus atau Tematik
Disebut peta khusus atau tematik karena peta tersebut hanya
menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin
ditampilkan. Dengan kata lain, yang ditampilkan berdasarkan tema tertentu.
Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan (fenomena
geosfer) tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya.
Contoh peta khusus/tertentu: peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta
penyebaran hasil pertanian, peta penyebaran hasil tambang, chart (peta jalur
penerbangan atau pelayaran).
Contoh peta tetemik


PETA BANDAR
CIRI –CIRI
Terdiri daripada maklumat  seperti jalan raya ,nama –nama jalan ,kawasan awam dan bangunan kerajaan  Sesentengah menunjukkan maklumat kawasan kegiatan ekonomi dan kediaman  ,padang permainan dan taman –taman awam Biasanya diguna untuk pentadbiran ,ekonomi dan kependudukan kebanyakkan di cetak  dalam bentuk naskah yang senang dibuka dan dilipat
Skal a biasanya ditentukkan berdasarkan saiz atau keluasan peta lentu


Peta jalan
Menunjukkan jalan-jalan dan lebuhraya sebagai maklumat penting .
Penerbitan khususnya untuk kegunaan pemandu-pemandu dan peng gunaan jalanraya.
Maklumatlain yang ditunjukkan seperti:
-jarak jauh antara sesuatu tempat.
-keadaan jalan mengikut musim.
-jambatan,jalan kereta api,benteng.
-terowong,tasik,tempat reakeasi.
-dan stesen minyak.
Skala bergantung kepada kepadatan pendududk,
-kawasan padat =1:200 000(skala besar)
-kawasan jarang =1:500 000(skala kecil)
Peta pemerintahan
Digunakan oleh pegawai pentadbiran ,politik,pendididkan,ahli geografi dan orang ramai untuk tujuan laporan,dan carta kemajuan dan sebagainya.
-maklumat-maklumat :
-butiran rupabumi= contoh:sungai,tasik,jalan raya,dan ibu negeri.
_sempadan pentadbiran = contoh:sempadan mukim,daerah,negeri dan negara.
Skala bergantubg kepada tujuan dann saiz butiran.
Contoh:skala keci=untuk tujuan laporan/rujukan.
    Peta terbitan+1:2000 000-1:5 000 000


PETA FIZIKAL
-umumnya sama seperti peta pentadbiran dari segi bentuk dan skala.
-maklumat utamanya menunjukkan aras tinggi /rendah topografi.
_digunakan untuk mengetahui konsep keseluruhan muka bumi sesuatu kawasan.
Kaedah penggambaran maklumat ketinggian;
  =lapisan warna 
=lorekan
=hansyur
=garisan,dll