Sunday, 29 July 2012

GEODESI

Geodesi adalah cabang sains yang melibatkan penentuan bentuk dan saiz bumi .Geodesi ditakrifkan sebagai "sciece of the measurement and mapping of the earth 's surface .Geodesi melibatkan sepenuh penggunaan metematik , fizik dan aplikasi komputer .


bidang geodesi terbahagi kepada dua bahagian 

  1. geodesi geometri  ia merangkumi aspek penentuan saiz dan bentuk bumi . Kedudukan titik di permukaan bumi , jarak di antara titik yang diukur untuk tujuan pemetaan
  2. geodesi fizikal  ia melibatka aspek penentuan bentuk bumi menerusi pegukuran dan penggunaan data - data graviti
sejarah geodesi

  1. orang greek mengangap bumi berbentuk piring dan dikeliling oleh lautan 
  2. pythagoras (580 -500 B,M)  tanpa dibuktikan dengan pengukuran dan perhitungan  disokong oleh Aristotle  berpendapat bumi berbentuk sfera .Pendapat ini berdasarkan  bayangan bumi bila berlaku gerhana bulan dan bentuk bulan itu sendiri.
  3. plato dan archimedes telah membuat anggaran saiz bumi  sebanyak 30,000 ke 40,000 batu tanpa dibuktikan dengan pengukuran
  4. seorang ahli falsafah greek  eratosthnes cuba menentukkan saiz bumi berdasarkan pengukuran yang bersistem

andaian dan cerapan beliau lilitan bumi ialah 50 bahagian x 500 batu bersamaan 25,000 batu 
nilai lilitan yang dihitung oleh beliau adalah hampir sama dengan nilai masakini iaitu 24,901 batu 

fungsi bidang geodesi 

bidang geodesi adalah berdasarkan metematik  menpunyai kaitan yang rapat dengan bidang sains gunaan  .Konsep dan kaedah geodesi amat penting dalam pemetaan disini peranan Jurukur yang melibatkan geodesi
 
No comments:

Post a Comment