Saturday, 28 January 2012

KAUM YANG MELAMPAUI BATAS

"katakanlah "hai ahli kitab (yahudi dan nasrani )janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas ) dengan  cara yang tidak benar dalam agamamu ,Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang -orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan nabi muhammad ) dan meraka telah menyesatkan kebanyakan (manusia0,dan meraka tersesat dari jalan yang lurus " (Al Ma'-idah:77)


Bahkan nabi isa dianggab oleh paulus sebagai setara dengan Allah S.W.T dan menjelma menjadi manusia yang sengaja disalibkan untuk disalib guna menebus dosa manusia .


Bukan itu sahaja Isa dianggap sebagai anak Allah ,tetapi Isa menrupakan bayangan Allah ,yang sudah ada sejak awal perciptaan


Dalam keadaan manusia bergelimang dalam kesesatan .maka Al quran datang perlu mengembalikan kedudukan Nabi Isa  pada tempat semestinya .iaitu manusia biasa yang menjadi utusan Allah .


"Sesunguhnya Al -masih .isa putra Maryam itu .adalah utusan Allah dan (yang terjadi dengan kalimat-Nya yang disampaikan -Nya kepada Maryam ,dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya "  (An-Nisa:171)


No comments:

Post a Comment