Saturday, 19 March 2011

SIMBOL & TANDA LAZIM PETA

simbol berasal daripada perkataan semison dlm bahasa greek yg bermaksud tanda
ia membawa maksud satu cara kita menpelajari atau memahami tentang tanda petavmeliputi imej yg dilukis atau dibentuk sbg perantaraan kpd suatu persembahan di dalam peta

penkelasan simbol
simbol titik
menrupakan simbol yg  digunakan untuk menentukan kedudukan , indentiti , pengenalan dan sifat lain peta
biasanya digunakan dlm peta untuk mengambarkan fenomenan tempat tinggal yg mudah
     . satu titik- mengambarkan satu bandar
     satu segi tiga -mengambarkan satu stn tringulasi
     satu bulatan - mengambarkan peduduk di kawasan tersebut
simbol garisan
digunakan untuk mengambarkan butiran bersifat berterusan / ,inear samada semulajadi atau tidak
dalam kartografi simbol garisan dibezakan mengikut
a)bentuk
b)warna
c)saiz /ketebalan kertas

simbol kawasan
digunakan untuk menwakili dan mengambarkan butirann memenuhi suatu kawasan  yg boleh dikaitkan dgn skala

penketegorikan simbol
simbol kualitatif
ia adalah berkaitan dgn kualiiti dan boleh diukur  mengunakan skala ia juga menunjukana indentiti , pengenalan atau menhuraikan sifat semulajadi peta
a)simbol titik
  1. simbol bergambar
berdasarkan bentuk asal /gambar sebenar yg ditunjukan sifat objek tersebut

   2 simbol abstrak
  simbol ini dipermudahkan dlm bentuk geomenti yg dipilih
 simbol ini perlu penerangan jelas dan biasanya disertakan dengan simbol huruf untuk penerangan . ia digunakan meluas dlm peta tetemik
  3) simbol huruf
mengunakan singkatan huruf untuk menunjukan pengenalan pada sifat sifat tententu
   huruf dan kod nombor selalu digunakan oleh peta geologi untuk menerangkan kawasna sesak atau maklumat tambahan
 kod selau digunakan untuk menamakan bandaar yg terlalu byk

simbol garisan
terdiri drp simbol
simbol bergambar ia dilukis berdasarkan bentuk asli untuk menunjukan sifat semulajadi atau buatan manusia
simbol khayalan ia mengambarkan suatu yg tidak wujud di atas permukaan bumi dan bersifat khayalan  untuk membantu pembaca peta
juga digunakan iuntuk mengambarkan sempadan kawasan pentadbiran /politik

 simbol kawasan  ia untuk menunjukan apa yg dilihat bersamaan dgn kawasan tententu di atas peta . Dengan ini dpt membezakan dan memberi kedudukan berbanding keadaan sekeriling
simbol bergambar
jelas kelihatan dgn benda benda yg hendak ditunjukan yetapi jumlah nya tidak dinyatakan
simbol abstark
digunakan khas untuk menunjukan suatu benda yg hendak ditunjukan dlm peta di mana kawasan nya terhad

No comments:

Post a Comment